Wat doe je en wie ben je?

Hoe iemand zich gedraagt, is wat mij betreft iets anders dan wie diegene is. In taal wordt dit nog weleens met elkaar verward. ‘Jij bent een vervelend kind’. Is dat zo? Of gedraagt dat kind zich op dat moment vervelend? Een hele andere impact.

Ik vraag me af hoe bewust jij bezig bent met de woorden die je uitspreekt? Hoe bewust jij je taal gebruikt en de structuur van je zinnen om de boodschap die je wilt brengen zo goed mogelijk over te brengen. Ik denk dat jij, net als ik, dit veelal onbewust doet. Het is zoals wij mensen communiceren.

Wat doet taal?

Toch vallen me soms wel zaken op in taal. In coaching is het heel interessant te merken hoe mensen met taal weergeven hoe ze zich voelen, hoe ze denken en hoe soms zaken aan elkaar gekoppeld worden, waarvan ik denk: hoe koppel jij A met B? Coachen gaat over de structuur van taal, niet zozeer de inhoud. Door structuurvragen te stellen, stel ik iemands huidige weergave ter discussie. Hoe weet jij of de stelling die je neerlegt, klopt, of mensen dat beeld daadwerkelijk van je hebben, etc.

Identiteit versus gedrag

Wat me ook vaak opvalt in taal, is het koppelen van de eigen identiteit aan het gedrag dat iemand laat zien: ‘Ik ben onnauwkeurig, ik ben negatief, ik ben onzeker.’ Jij bent niet onnauwkeurig, negatief of onzeker, je gedraagt je in bepaalde contexten misschien zo. Als je je gedrag koppelt aan identiteit, zet je je zelf vast alsof jij zo bent. Je bent zoveel meer dan dat! Wat wel interessant is, is de vraag waar jouw gedrag vandaan komt. Is dit gekoppeld aan wat je gelooft over wie jij bent? Welke waarden je sturen en welke (beperkende) overtuigingen over je vaardigheden misschien meespelen.

Wat doe jij?

Ga bij jezelf eens na wat jij doet in jouw eigen taal. Naar jezelf en naar anderen. En voel en ervaar wat er gebeurt als je ‘ik ben’ vervangt door ‘ik gedraag me’.

© 2017 Marieke van Beek
Flow Force – contact