Tag: gedrag

Hoe iemand zich gedraagt, is wat mij betreft iets anders dan wie diegene is. In taal wordt dit nog weleens met elkaar verward. ‘Jij bent een vervelend kind’. Is dat zo? Of gedraagt dat kind zich op dat moment vervelend? Een hele andere impact. Ik vraag me af hoe bewust jij bezig bent met de woorden die je uitspreekt? Hoe bewust jij je taal gebruikt en de structuur van je zinnen om de boodschap die je wilt brengen…